جمعه 28 شهریور 1399   
 
رئیس اداره حراست
رئیس اداره حراست
عبدالکریم پاکمهر
 
سوابق تحصیلی:  لیسانس حسابداری  
 سوابق شغلی:
  • ...               .. تا ..
 سال شروع بکار:  سال ...  
 شماره تماس:  06633221376 داخلی 202