چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
شناسنامه خدمات سازمان ثبت احوال کشور
شناسنامه خدمات سازمان ثبت احوال کشور
شناسه خدمت عنوان بستر ارا ئه  خدمت
+ -10031088000ثبت ازدواج

10031088100 ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه web page address
10031088101 صدور گواهی تجرد web page address
10031088102 صدوررونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور web page address
+ - 10031089000 ثبت فوت

10031089101 صدور گواهی فوت ایرانیان web page address pishkhan address
10031089102 صدور گواهی فوت اتباع خارجی web page address
10031090000صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران web page address
+ -10031091000صدور شناسنامه

10031091100 صدور شناسنامه مجدد(تعویض و المثنی) web page address pishkhan address
10031091101 صدور شناسنامه برای بانوان خارجی با همسر ایرانی web page address
10031091102 صدور شناسنامه فرزندان اتباع خارجی بالای 18 سال( مشمولین ماده 979 ) web page address
10031091103 صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی( مشمولین ماده واحده ) web page address
10031091104 صدور شناسنامه ایرانیان web page address
+ -10031092000 تغییر مشخصات هویتی   

10031092100 اصلاح سن web page address
10031092101 تغییر نام خانوادگی web page address pishkhan address
10031092102 تغییر نام web page address pishkhan address
10031092103 ثبت تغییر نشانی web page address
10031092104 رسیدگی به درخواست از هیئت حل اختلاف web page address pishkhan address
10031093000صدور کارت هوشمند ملی  web page address pishkhan address
10031094000پاسخ به استعلامهای هویت web page address
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/11