شنبه 3 فروردین 1398   
 
نظر سنجی
می توانید به این نظرسنجی راي دهيد و يا نتايج را بصورت متني يا گرافيکي مشاهده نماييد.
نظرسنجی:نظرسنجی اداره‌کل ثبت‌احوال لرستان
1 - دقت و صحت انجام کار

2 - نحوه برخورد کارکنان

3 - میزان اطلاع‌رسانی و راهنمایی

4 - پیگیری خواسته

5 - رضایتمندی نحوه ارائه خدمت

6 - سرعت عمل در ارائه خدمت

7 - رضایتمندی از نتیجه مراجعه

8 -
نام فرد یا افرادی که برخورد مناسب و یا نامناسب را با شما داشته‌اند را مرقوم فرمائید
(درصورت تمایل، توضیحات بیشتر نیز پس از ذکر نام کارمند، درج شود) 

توضيحات : 

9 -
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است، لطفاً آن‌را مرقوم فرمائید
(با ذکر مورد و فرد موردنظر)

توضيحات : 

10 - لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را جهت اصلاح امور در این قسمت مرقوم فرمائید

توضيحات : 

 
توضیحات