دوشنبه 6 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/11/21     تعداد دفعات مشاهده 24 بار     ساعت 08:45:34     گروه خبری اخبار روز

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران اندیشه باور شد، در امتداد باران بر صخره ‏های همّت جوشیده خون غیرت بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد بر پهندشت باور، خالی است جای یاران دهه فجر مبارک