دوشنبه 6 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/12/15     تعداد دفعات مشاهده 53 بار     ساعت 10:00:40     گروه خبری اخبار روز

صبح امروز کلاس آموزشی خود مراقبتی و دیابت به دستور مدیرکل ثبت احوال لرستان و با همکاری معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این اداره کل برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان لرستان : صبح امروز کلاس آموزشی خود مراقبتی و دیابت با همکاری معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی در سالن آموزشی ثبت احوال خرم آباد برگزار گردید آقای امانی پور در این زمینه گفت با توجه به اینکه کارکنان در طول ساعات اداری تحرک کمتری دارند و از طرفی هم مبحث قند و دیابت یک مسله فراگیری شده به همین منظورو پیرو جلسات سلامت کارکنانی که درعلوم پزشکی برگزار گردید و تاکیدات اخیر دولت در خصوص بسته های خدمات پایه سلامت کارکنان دولت این اداره کل فعالیت هایی را در زمینه سلامت کارکنان شروع کرده از جمله برگزاری کلاس آموزشی خودمراقبتی و دیابت بود و این کلاس هم با همکاری معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی برگزار و مدرس آن هم خانم دارایی از کارشناسان بیماریهای غیر وا گیر دانشگاه علوم پزشکی بودند که مطالب بسیار مفید و خوبی را جهت اطلاع همکاران ما ارائه دادند آقای امانی در پایان هم از همکاری و مساعدت علوم پزشکی استان لرستان و معاونت اجتماعی این دانشگاه تشکر و قدردانی نمودند