سه شنبه 28 اسفند 1397   
 
تاریخ 1397/12/18     تعداد دفعات مشاهده 1 بار     ساعت 09:34:47     گروه خبری اخبار روز

در مجلس مظلومیّت مردِ غریب بنگر که دلم میان غمخانه گم است این ناله ز ماتمِ امامِ هادی ست معصوم دوازدهم امامِ دهم است