دوشنبه 6 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/12/18     تعداد دفعات مشاهده 12 بار     ساعت 09:34:47     گروه خبری اخبار روز

در مجلس مظلومیّت مردِ غریب بنگر که دلم میان غمخانه گم است این ناله ز ماتمِ امامِ هادی ست معصوم دوازدهم امامِ دهم است