چهارشنبه 27 شهریور 1398   
 
تاریخ 1398/01/31     تعداد دفعات مشاهده 39 بار     ساعت 13:38:53     گروه خبری اخبار روز

گفتم که خدا مرا مرادی بفرست توفان زده‏ ام مرا نجاتی بفرست فرمود که با زمزمه یا مهدی نذر گل نرگس صلواتی بفرست