پنجشنبه 8 خرداد 1399   
 
تاریخ 1398/03/13     تعداد دفعات مشاهده 44 بار     ساعت 12:46:48     گروه خبری اخبار روز
تعداد بازدید: 44

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز بلبل به هوا ی گل چه شیداست هنوز رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز