چهارشنبه 1 آبان 1398   
 
تاریخ 1398/01/11     تعداد دفعات مشاهده 17 بار     ساعت 08:04:30     گروه خبری اخبار روز

کسی که روح الامین است طایر حرمش هجوم حادثه بر هم زد آشیانش را به حبس و بند و شهادت اگر چه راضی شد به جان خرید بلاهای شیعیانش را . . .