جمعه 4 مهر 1399   
 
مدیرکل
ارتباط با مدیرکل ثبت‌احوال لرستان 
 
 

هوشنگ شفیعیان 

ملاقات حضوری: روزهای دوشنبه هر هفته
محل ملاقات: دفتر مدیرکل 
تلفن تماس:
         پیش شماره: 066
          تلفن: 33222543     و       8-33221376 
 
 آدرس: 
-----------------------------------------------------------------------

سوابق مدیرکل

 سوابق شغلی:
  • معاون اداره کل ثبت احوال لرستان                 93 تا 10/3/99 
  • رئیس اداره ثبت احوال شهرستان خرم آباد    مهر81 تا مهر93
  • رئیس اداره ثبت احوال شهرستان دلفان        آذر 77 تا - مهر 81
  • رئیس اداره ثبت احوال شهرستان دورود          مهر73 تا آبان 77
  • معاون ثبت احوال شهرستان ازنا                    فروردین 73 تا مهر 73 
 تالیفات:
  •  --
 
 سال شروع به کار:  سال --