چهارشنبه 14 خرداد 1399   
 
مدیرکل
ارتباط با مدیرکل ثبت‌احوال لرستان 
 
 

مصطفی امانی‌پور 

 

ملاقات حضوری: روزهای دوشنبه هر هفته
محل ملاقات: دفتر مدیرکل 
تلفن تماس:
         پیش شماره: 066
          تلفن: 33222543     و       8-33221376 
 
 آدرس: 
-----------------------------------------------------------------------

سوابق مدیرکل

سوابق تحصیلی:  فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی 

 سوابق شغلی:
  • مسؤل امور ثبت احوال ایذه                69 تا 70  
  • معاون و بازبین اسناد سجلی شوشتر       73 تا 74  
  • رئیس اداره ثبت احوال هندیجان          74 تا 78  
  • رئیس اداره ثبت احوال باغملک          78 تا 84  
  • رئیس اداره ثبت احوال خرمشهر         84 تا 86
  • سرپرست معاونت مالی و اداری         90 تا 93 (همزمان)
  • معاون حقوقی و سجلی استان   86 تا 94  
  • مدیرکل ثبت‌احوال لرستان                  94 تا کنون
 تالیفات:
  •  شناخت کارمندان خلاق از دیدگاه روانشناسی  
  • جرائم علیه اسناد هویتی
 
 سال شروع به کار:  سال 1369