دوشنبه 31 شهریور 1399   
 
بیانیه راهبرد مشارکتهای مردمی

 

اداره‌کل ثبت احوال استان لرستان بر اساس ماده 9 حقوق شهروندی در نظام اداری (ذیل این بیانیه) برای تحقق اهداف و ماموریتهای سازمانی خود تلاش دارد، دریافت بازخوردهای مردمی و جلب مشارکت و تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاه های اجرائی را در راستای ارائه خدمات بهتر سرلوحه کار خود قرار دهد. به همین منظور:

=         شهروندان می‌توانند درخواستها، شکایات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق وب سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان به نشانی: https://www.sabteahval.ir/lorestan در قسمت «میز خدمت الکترونیک» مطرح و کد رهگیری دریافت نمایند. درخواستهای واصله به صورت مکانیزه به واحدهای تخصصی ذیربط ارسال و پاسخ در سامانه مروبطه ارائه می‌گردد. شهروندان می‌توانند با استفاده از کد رهگیری پاسخ خود را دریافت نمایند. 

=         شهروندان می توانند از طر یق منو «ارتباط با ما» سایت اطلاع رسانی سازمان اطلاعات تماس موردنیاز از قبیل "شماره تلفن، پست الکترونیکی مدیران و معاونین سازمان" را در یافت و از این طریق با افراد مذکور ارتباط برقرار نمایند.

=         شهروندان می‌توانند از طریق سامانه «نظر سنجی خدمات» که تحت همین عنوان در سایت اطلاع رسانی سازمان قرار داده شده است نظرات خود را به این سازمان ارسال نمایند.

تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری (مصوبه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری)

ماده 9 - حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری

1 - هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در هر یک از دستگاه های اجرایی، موارد مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی گزارش کند.

2 - شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.

3 - دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.

4 - دستگاه های اجرایی باید از نصب هر گونه آگهی در محیط های اداری که مراجعین را از بیان نظر انتقادی منع کرده یا بترساند، اجتناب کنند.

5 - دستگاه های اجرایی موظفند هنگام ورود مراجعین برگه نظرسنجی (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی)  در اختیار آنها قرار دهند و نظر ایشان را در خصوص نحوه گردش کار، تطبیق یا عدم تطبیق آن با اطلاعات اعلام شده قبلی و رفتار متصدیان انجام کار جویا شوند و نتایج آن را به طور منظر در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان خود مورد استفاده قرار دهند.

6 - دستگاه های اجرایی می بایست حسب شرایط، نسبت به راه اندازی، استقرار و یا روزآمد کردن سیستم های ارتباط دو سویه نظیر صندوق پیشنهادها و انتقادها، پست صوتی و درگاه (پورتال) سازمانی، به منظور ارائه شناسنامه خدمات و فعالیت ها و اخذ دیدگاه های مردم اقدام نمایند.