پنجشنبه 3 مهر 1399   
 
تاریخ 1399/05/09     تعداد دفعات مشاهده 41 بار     ساعت 09:15:00     گروه خبری اخبار روز
تعداد بازدید: 41

سرپرست ثبت احوال استان لرستان به همراه روابط عمومی این اداره کل روز یکشنبه در برنامه سامد(برنامه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )آماده پاسخگویی به سوالات مردم از طریق تلفن111 خواهند بود