جمعه 3 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/06/06     تعداد دفعات مشاهده 25 بار     ساعت 09:17:07     گروه خبری روابط عمومی

باآغاز هفته دولت وگرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر رئیس اداره همراه با مسولین ادارات با حضور در مزار شهدای شهرستان و عطر افشانی گلزار شهدا با آرمانهای شهدا و امام شهدا تجدید بیعت نمودند در ادامه مراسم هفته دولت رئیس اداره با فرماندار محترم وامام جمعه محترم شهرستان نیز دیدار نمودند.

 باآغاز هفته دولت وگرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر رئیس اداره همراه با مسولین ادارات با حضور در مزار شهدای شهرستان و عطر افشانی گلزار شهدا با آرمانهای شهدا و امام شهدا تجدید بیعت نمودند در ادامه مراسم هفته دولت رئیس اداره با فرماندار محترم وامام جمعه محترم شهرستان نیز دیدار نمودند.