جمعه 3 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/06/06     تعداد دفعات مشاهده 23 بار     ساعت 09:37:30     گروه خبری روابط عمومی

با آغاز ماه محرم و عزا داری سید الشهدا اداره ثبت احوال نیز سیاه پوش شد.و رئیس محترم اداره به همراه کاکنان در مراسم عزاداری در هیات مذهبی با رعایت دستور العملهای بهداشتی شرکت نمودند

 با آغاز ماه محرم و عزا داری سید الشهدا اداره ثبت احوال نیز سیاه پوش شد.و رئیس محترم اداره به همراه کارکنان در مراسم عزاداری در هیات مذهبی با رعایت دستور العملهای بهداشتی شرکت نمودند