شنبه 4 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/06/11     تعداد دفعات مشاهده 19 بار     ساعت 08:07:03     گروه خبری روابط عمومی

در روز عاشورای حسینی مسئول اداره به همراه کارکنان در مراسم زیارت عاشوراکه در هیات مذهبی برگزار شد شرکت نموده و پس از آن نماز ظهر عاشورا به یاد نمازظهر عاشورای امام حسین یاران با وفایش برگزار گردید

در روز عاشورای حسینی مسئول اداره به همراه کارکنان در مراسم زیارت عاشوراکه در هیات مذهبی برگزار شد شرکت نموده و پس از آن نماز ظهر عاشورا  به یاد نمازظهر عاشورای امام حسین  یاران با وفایش برگزار گردید