جمعه 3 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/19     تعداد دفعات مشاهده 10 بار     ساعت 10:18:04     گروه خبری روابط عمومی

مدیر کل محترم ثبت احوال با ارسال مراتب تجلیل ریاست محترم سازمان از رزمندگان 8سال دفاع مقدس از رشادتهای ایثارگران و رزمندگان آن دوران تجلیل نمودندکه مسئول محترم اداره ثبت احوال نیز با تقدیم لوح تقدیر ارسال شده از اداره کل به رزمنده این اداره اقای علیرضا خسروی از ایشان قدر دانی نمودند.

مدیر کل محترم ثبت احوال  با ارسال مراتب تجلیل ریاست محترم سازمان از رزمندگان 8سال دفاع مقدس  از رشادتهای  ایثارگران و رزمندگان آن دوران  تجلیل نمودندکه مسئول محترم اداره ثبت احوال نیز با تقدیم لوح تقدیر ارسال شده از اداره کل به رزمنده این اداره اقای علیرضا خسروی از ایشان قدر دانی نمودند.