جمعه 3 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/08/08     تعداد دفعات مشاهده 9 بار     ساعت 11:23:18     گروه خبری روابط عمومی

صبح امروز همزمان با هفته پدافند غیر عامل جلسه ای به همین منظور جهت بررسی مشکلات احتمالی اداره در محل اتاق اقای زارعی مقدم رئیس اداره برگزار گردیددر این جلسه صحت عملکرد دوربینهای اداره و مواردی از این دست مورد تایید قرار گرفت.

صبح امروز همزمان با هفته پدافند غیر عامل جلسه ای به همین منظور جهت بررسی مشکلات احتمالی اداره در محل اتاق اقای زارعی مقدم رئیس اداره برگزار گردیددر این جلسه صحت عملکرد دوربینهای اداره و مواردی از این دست مورد تایید قرار گرفت.