چهارشنبه 1 بهمن 1399   
 
تماس با ما

تلفن:

37642044 الی 9

نمابر:

37642051

کدمخابراتی مشهد:

051

ایمیل

khr_mashd@sabteahval.ir

 
 
 

آدرس : مشهد - تقاطع بلوار خیام و فردوسی - اداره ثبت احوال مشهد

کدپستی : 9185986511