شنبه 4 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
ردیف نام روستا نام دهیار
1 گرجی سفلی سعید ایران دوست
2 دهرود امیررضایی
3 فرخد کاظم لطفی
4 پرمه/فارمد مهدی کبکی
5 کاظم آباد محمد حسین زاده
6 همت آباد -
7 علی آباد علیرضا تاجور
8 گرجی علیا هادی خاکشور
9 خلق آبادسفلی علی اصغربیدل
10 درآبدامام محبوبه وفا کیش
11 خورعلیا علیرضاشامتی
12 اسلام آباد محمد کارجو
13 کلاکوب صغری رضایی
14 گنبدواز محمدخیابانی مفرد
15 بهار حسینارباب
16 زیرکن روح الله موسوی
17 شایه/شایع مهدی درودی
18 خوش هوا جواد کاری
19 رضوان خانم صفری
20 فاز هادی نیک دل فاز
21 باغ فراگرد صغریرضایی
22 اندرخ محسن اسد اندرخ
23 خورسفلی اسماعیل فیروزیان خور
24 برقی مجتبیرضایی
25 قصر حسن رمضان زاده
26 معین آباد علیا عباسعلی رشید
27 معین آباد سفلی جواد همایونی
28 گوجگی بالا محبوبه بختیار
29 خرم اباد اسماعیل نادری
30 شهید نامجو علی شاکریان
31 لک لک احمد شریعتی
32 چاه دره هادی رمضانی
33 اخنگان علی عیدی
34 عوضی الهام کرامت پور
35 دهسرخ حسن مستشارنژاد
36 مقصود آباد حسن کشمیری مقدم
37 قلعه نو اندرخ جواد کریم زاده
38 گوندوک محمد شه میری
39 گیزی مصطفی عطایی
40 دزغان ابراهیم قوی
41 گوارشکی مجتبی مهربان
42 نادرآباد جلال فروتن
43 ساغروان سعید تقوی
44 ناظریه رضا ناظری
45 کورده محمد بلند اقبال
46 پایین ده کاظم خالقی
47 عسگریه مجید تیموری
48 خرابه امین غلامرضا نجفی
49 چهچه صدیقه قنبری
50 روح آباد مهران طوسیان فلاح
51 قلعه سیاه (رضویه) محمدرضارضایی
52 سنگ سیاه محمد علیزاده
53 بازمرگان علیعلی ترابی
54 جلالی تیموریان
55 ریحان حسین نگهبان
56 چنار سوخته بهنام بهادری
57 گناباد حسن فکورائی
58 دوین زهره منصوری
59 عبدل آباد رضا صدیقی
60 سرو آباد رحمان حشمتی
61 جوادیه آهویی
62 عشق آباد علی حسن زاده
63 شیرحصار غلامعلی قاسم فر
64 شاهراه علیرضا نیک روزی
65 خان سعادت محمدتقییعقوبی
66 شاهین قلعه علیرضا موسوی ثابت
67 توپ درخت علی اکبرحسین زاده
68 عباس آباد محمدتقیم زحمتکش
69 حسن آباد گرجی سمیه شرفی
70 سلطان آباد هادی جمشیدی
71 چاه ملا سمانه امامی کلاته
72 قائم مقامی هادی علیزاده
73 حسین آبادگوشه نفیسه قابل
74 امیرآباد جواد شفیعی
75 اسماعیل آباد علی سپهری
76 کشف مهدی رحمانی
77 حسن آباد مهدی زنده دل
78 پرکندآباد حسن عباسی
79 کاظم آباد علی زنجانی
80 صیدآباد جواد صالحی
81 امین آباد جواد جعفری
82 زرکش داوود حسین زاده
83 منزل آباد امیرحسین نقیبی
84 امرغان توس مهدی حقیقی بحرآباد
85 کال زرکش بابک علیزاده
86 کوشک مهدی جواد پوریانی
87 احمدآبادمقبل مجتبی قربانی
88 باغون آباد مرتضی لالی
89 دوست آباد مسعود رضایی
90 دهشک مسعود حسینی
91 خین عرب مهدی سعادتی
92 لقمانی باشریک بیبی زهرا برزو
93 چهل حجره عی الماسی
94 محمداباد قدس هادی محمدپور
95 خین چماقی محسن زارعی
96 ناظر آباد مهدیخسروان جم
97 فریزی محمدرضا حیدریان
98 شهیدشعبانی حبیب.شعبانی
99 شوراب علیرضاشفیعی
100 اروند فرزاد احمدی
101 کلاته نوری نعیمه نعیمی
102 کنویست علی اکبرالهیاری
103 احمدآباد مهدی نیک بخشت نیک بخت
104 شترک هادی نظری ابولخیر
105 شهرآباد مهدی منصوری
106 امرغان سفلی نعیم تخشا
107 تبادکان محسن صائبی زاده
108 ده غیبی غلامحسین فلاحی
109 جغری علی اکبرعلی اکبر بی غش
110 برزش آباد علیعلی خندان نصری
111 هندل آباد محمدمحمد کامل
112 خیرآباد جواد عامری
113 کریم آباد فاطمه غضنفرنژاد
114 فرخ آباد معص.مه جمالی
115 شیرحصار اسماعیل باج
116 مهدی آباد محسن حسن زاده
117 پاوا محمد شادمان
118 شرشر پروانه پهلوان
119 زین الدین مهدی حسین پور
120 هلالی محسن گنابادی
121 کلاته فیض اباد جلال تقوی
122 سنگبر هادی شافعی
123 حلوایی ملیحه اغمی
124 کنارگوشه هادی قدیری کنارگوشه
125 قیاس آبادعلیا محمد رضامیرزایی
126 برج آباد فرشته قربانی
127 آبشکی یاسراحمدخان بیگی
128 مهرآباد شرشر محمد غفاریان
129 مارشک فاطمه پرستار
130 بلغور طیبه اردلان
131 خواجه حسین آباد محمد جمال هاشمی
132 سیج زهرا مستمند
133 خرکت داود شادانلو
134 کارده عارفه روشندل
135 گوش -
136 آل -
137 کوشک آباد زهراصولت کوشک
138 کلاته عربها علی جلالی امین
139 جنگ علی قاسم زاده
140 دربیابان جلال عرفانی
141 زاک فاططه فروتن
142 ماریان احمد بهزاد ماریان
143 گجوان باقر کدخدا
144 امرودک الهام اسماعیل زاده
145 گوارشک نسرین مرکانی
146 دزق محمد براتی دزق
147 انداد جواد امیری مقدم
148 تلقور محمود سبحانی
149 قلعه نو ولی آباد محمدصباغ
150 دوله روح الله.زیرکی
151 نقاب محمد قنبری
152 سعیدآباد محمدحسین محمد دادی پور
153 آبقد محمد ترینی
154 ارداک مسلم دادوند
155 خرق فرهاد فرهادی
156 جغنه حضرتی عبداللهکارکن برگ
157 شاه تقی /امام تقی محمرابراهیم دهقان
158 حصار حسین رمضانی
159 درنگ آباد رقیهفتح پو
160 گل ازغند آقای دلاور
161 فخرآباد امیر جعفر زاده
162 برگ علی محمدمحمد زاده مقدم
163 کلوخی حسنآخوند زاده
164 پری آباد سعید حاجی ابراهیمی