شنبه 4 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
 
 
تاریخچه ثبت احوال مشهد
 

اداره ثبت احوال مشهد مقدس در سال 1306 تاسیس شد که اولین سند در مشهد تاریخ 12/05/1306 بنام آقای غلامرضا رضایف متولد 1272 تنظیم گردید.

ساختمان فعلی اداره ثبت احوال مشهد ملکی و در سال 1381 با زیربنای حدود 2500 متر مربع و در 5 طبقه در تقاطع بلوار فردوسی و خیام افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

رؤسای اداره ثبت احوال مشهد به شرح ذیل می باشند

تا تاریخاز تاریخمدت مسئولیتنام مسئول اداره
تاکنون1393 علی سلطانیان
139313894نورمحمد یارمحمدی
138413804محمداسماعیل نیکو
138013844مهدی فروزان
138413777سیدحسین نیری
  6

نریمان مرادی

  3علیرضا هراتی نژاد
  8

یوسف عباسیان