شنبه 4 بهمن 1399   
 

تاریخ 1399/08/01     تعداد دفعات مشاهده 41 بار     ساعت 11:00     گروه خبری روابط عمومی

برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان مشهد

دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان مشهد روز سه شنبه مورخ 15/07/1399 به ریاست جناب آقای دکتر ریواده معاون فرماندار وبا حضور اعضاء جلسه در محل سالن جلسات فرمانداری مشهد برگزار گردید.

دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان مشهد روز سه شنبه مورخ 15/07/1399 به ریاست جناب آقای دکتر ریواده معاون فرماندار و با حضور اعضاء جلسه در محل سالن جلسات فرمانداری مشهد برگزار گردید. در این جلسه گزارشی از وضعیت پوشش وقایع حیاتی شهرستان در سه ماهه دوم سال 99 ارائه و مسائل و مشکلات پیش روی اعلام و ثبت وقایع در مهلت های مقرر قانونی طرح وبررسی گردید 

embed'>