شنبه 4 بهمن 1399   
 

تاریخ 1399/08/10     تعداد دفعات مشاهده 51 بار     ساعت 00:00     گروه خبری روابط عمومی

برگزاری جلسه هماهنگی هفته پدافند غیر عامل

جلسه هماهنگی وقایع حیاتی

جلسه هماهنگی هفته پدافند غیر عامل با حضور اعضا برگزار شد مدیر ثبت احوال مشهد با اشاره به شعار مقاوت فعال، تاب آوری حیرت انگیز، ایران قوی به  نقش پدافند غیر عامل به صورت گسترده در تمامی حوزه ها و سطوح تأکید کردند.