شنبه 4 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا


 

اداره منطقه یک مشهد در سال 1372 جهت خدمت رسانی به سمت غرب و جنوب غرب مشهد تأسیس گردید . موقعیت مکانی آن در ساختمان اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی واقع در بلوار وکیل آباد می باشد . ریاست این اداره ابتدای تأسیس با آقای محمدزاده بوده و از سال 1380 تاکنون نیز آقای جواد یعقوبی عهده دار این مسئولیت می باشد .

از بدو تأسیس تا سال 1387 این اداره و مناطق 2 و 3 مشهد بعنوان بخشی از اداره مرکزی فعالیت می نمودند . یعنی اسناد تنظیمی ولادت به اداره مرکزی منتقل می شد و اعلامیه های الصاق عکس و ولادت نیز توسط مأمورین این اداره ثبت می شد . همچنین کارت ملی بعنوان ایستگاهی از اداره مرکزی بوده و سوابق به آنجا منتقل می شد . از ابتدای سال 1388 وضعیت اداره به مستقل تغییر یافت و اسناد نوزاد با کد منحصر به این اداره تنظیم می شد و اعلامیه های وقایع حیاتی همانند ادارات جداگانه به مرکزی ارسال شد