یکشنبه 28 دی 1399   
 
مدیریت محتوا
 
 
اداره ثبت احوال منطقه 2

در بهمن ماه 1373 تأسیس گردیده و دارای 7 پست سازمانی می باشد . از لحاظ جغرافیایی در جنوب شرقی شهر واقع گردیده و حدود هشتصدهزارنفر از جمعیت شهر مشهد و جمعیت روستایی ساکن در بخش رضویه را تحت پوشش قرار می دهد

دوبیمارستان ازپنج بیمارستان تحت پوشش اداره که دارای آمار بالای زایمان می باشند تحت پوشش خدمات مستقیم این اداره قرار دارند که بطور میانگین روزانه 30 الی 35 عددولادت به ثبت میرسانندوخانمهانظری(بیمارستان ثامن الائمه(ع))واسلامی مقدم بیمارستان بنت الهدی)عهده دارصدور شناسنامه نوزاددر این بیمارستانها میباشندو سه بیمارستان دیگر یعنی بیمارستانهای موسی بن جعفر(ع)امام هادی(ع)وامام زمان(عج)که به طور متوسط روزانه 40الی 45 عدد برگ ولادت صادر می نمایند تحت پوشش طرح جمع آوری بوده ،مدارک پس از صدور به اداره واصل می گرددو تا ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزاد پیگیری مستمر انجام می پذیرد

با استقرار پیشخوانهای دولت اخذ درخواستهای تعویض شناسنامه ،المثنی شناسنامه،کارت شناسائی ملی و المثنی کارت شناسائی ملی به این دفاتر محول گردیده است و در حال حاضر تنها ثبت ولادت و وفات در این اداره انجام می گردد
اداره ثبت احوال منطقه 2 مشهد از بدو تأسیس ( سال 1373 ) تاکنون چهار رئیس داشته است که به ترتیب آقایان : تقی زاده - احمدی - محمودیان و آقای قدر عهده دار تصدی امور اداره بوده اند