شنبه 27 دی 1399   
 
مدیریت محتوا


نام و نام خانوادگی

محسن توانگر

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس
سوابق شغلی

 سرپرست اداره احوال منطقه 2 مشهد

معاون اداره ثبت احوال منطقه 2 مشهد
 رئیس اداره ثبت احوال احمدآباد
رئیس اداره ثبت احوال فریمان  

تالیفات

سال شروع به کار
1368
تلفن
33441166
نوع استخدام
رسمی
محل خدمت
منطقه2 مشهد