یکشنبه 28 دی 1399   
 
تاریخ 1397/10/08         ساعت 09:28:13     گروه خبری روابط عمومی

کسب مقام نائب قهرمانی مسابقات شطرنج و دارت در قسمت بانوان کارمندان ثبت احوال خراسان رضوی توسط همکار منطقه دو سرکار خانم جمشیدی.این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماییم