یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
تاریخ 1397/10/19         ساعت 12:42:09     گروه خبری روابط عمومی

اضافه شدن بیمارستان جواد الائمه ع به لیست بیمارستان های تحت پوشش منطقه 2