دوشنبه 29 دی 1399   
 
درباره ثبت احوال منطقه سه
اداره ثبت احوال منطقه 3 با هدف کاهش مراجعین به اداره مرکزی ثبت احوال مشهد در سال 1369 در ساختمانی استیجاری واقع در بلوار شهید کامیاب ( راه آهن ) آغاز به کار نموده است . در سال 1371 پس از تکمیل و تحویل ساختمان جدید واقع در بلوار عبدالمطلب – نبش عبدالمطلب 33 تشکیلات اداره به این مکان منتقل و تاکنون در همین محل به فعالیت خود ادامه می دهد .
شرح وظایف و فعالیتها :

1- تنظیم اسناد ولادت و صدور شناسنامه نوزاد 2- تنظیم اسناد وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات و سایر امور محوله


تغییرات مدیریتی :

از ابتدای تأسیس اداره مذکور تاکنون 7 نفر بعنوان رئیس اداره منصوب گردیده اند که به ترتیب عبارتند از :

1- آقای محمد رضا عبدی از ابتدای تأسیس سال 1371
2- آقای محمد حسن اصغری از سال 1371 تا سال 1375
3- آقای عباسعلی مدبر از سال 1375 تا 1376
4- آقای سید علی استیری از سال 1376 تا سال 1377
5- آقای جواد یعقوبی از سال 1378 تا سال 1380
6- آقای علی سلطانیان از سال 1380 تا اسفند 1393
7- خانم مریم زمان از 28/12/1393 تا کنون
تلفنهای اداره :
 

05137593202
05137593554
05137593555
05137593283