دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
 

نام و نام خانوادگی

مریم زمان

سوابق تحصیلی

لیسانس کامپیوتر

سوابق شغلی

رئیس اداره ثبت احوال منطقه سه مشهد مقدس

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی استان تهران

رئیس اداره عملیات استان تهران

تالیفات

-

سال شروع به کار

1370

تلفن

05137593555

نوع استخدام

رسمی

محل خدمت

اداره ثبت احوال منطقه سه مشهد مقدس