دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
تاریخ 1398/09/11         ساعت 08:53:14     گروه خبری مدیر

ثبت احوال منطقه سه مشهد در آذرماه 1398 دوباره میزبان پنج قلوها شد در مورخ 3/9/1398 در بیمارستان ام البنین سلام الله علیهای مشهد خانم سمیه بهبود پور در بارداری سوم خود پنج قلو به دنیا اورد به لطف خداوند حال هر پنج نوزاد ( سه دختر و دو پسر ) و مادرشان رضایت بخش می باشد. زمان ، رئیس ثبت احوال منطقه سه مشهد ، ضمن عرض تبریک و دعوت از پدر پنج قلوها آقای الیاس سعیدی در اداره ثبت احوال منطقه سه شناسنامه این عزیزان را تقدیم ایشان نمود . به جهت رفاه و آسایش این پدر، در آینده تمامی شماره های ملی تعلق گرفته به ترتیب و پشت سر هم قرار گرفت .

ثبت احوال منطقه سه مشهد در آذرماه 1398 دوباره میزبان پنج قلوها شد

در مورخ 3/9/1398 در بیمارستان ام البنین سلام الله علیهای مشهد خانم سمیه بهبود پور در بارداری  سوم خود پنج قلو به دنیا اورد

به لطف خداوند حال هر پنج نوزاد ( سه دختر و دو پسر ) و مادرشان رضایت بخش می باشد.

زمان ، رئیس ثبت احوال منطقه سه مشهد ، ضمن عرض تبریک و دعوت از پدر پنج قلوها آقای الیاس سعیدی در اداره ثبت احوال منطقه سه شناسنامه این عزیزان را تقدیم ایشان نمود .

به جهت رفاه و آسایش این پدر، در آینده تمامی شماره های ملی تعلق گرفته به ترتیب و پشت سر هم قرار گرفت .