دوشنبه 29 دی 1399   
 
تاریخ 1398/10/04         ساعت 08:02:05     گروه خبری مدیر

تجدید بیعت با آرمانهای شهداء در آستانه روز ملی ثبت احوال به مناسبت گرامیداشت روز ملی ثبت احوال کارکنان ثبت احوال خراسان رضوی با حضور در مزار مطهر شهداء یاد و خاطره رشادتها و ایثارگریهای ایشان را گرامی داشتند. در شهر مشهد نیز مدیرکل و کارکنان ثبت احوال مشهد و مناطق با حضور در مزار شهدای گمنام واقع در بوستان اندیشه با شهداء تجدید بیعت کردند.

به مناسبت گرامیداشت روز ملی ثبت احوال کارکنان ثبت احوال خراسان رضوی با حضور در مزار مطهر شهداء یاد و خاطره رشادتها و ایثارگریهای ایشان را گرامی داشتند.

در شهر مشهد نیز مدیرکل و کارکنان ثبت احوال مشهد و مناطق با حضور در مزار شهدای گمنام واقع در بوستان اندیشه با شهداء تجدید بیعت کردند.