یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/01/06         ساعت 09:48:18     گروه خبری مدیر

طرح استقبال از بهار ضمن تشکر از همکاری شهرداری منطقه دو ، در آستانه سال جدید ضمن حرص کردن شاخه های درختان و کاشت چند نهال از جمله انگور ، باغچه اداره با گلهای بفشه و شب بو ، مزین گردید امید است فضای سبز و شاداب اداره همگام با پاسخگویی مناسب به مراجعین محترم قدمی در تکریم مردم شریف باشد

طرح استقبال از بهار

ضمن تشکر از همکاری شهرداری منطقه دو ، در آستانه سال جدید ضمن حرص کردن شاخه های درختان و کاشت چند نهال از جمله انگور ، باغچه اداره با گلهای بفشه و شب بو ، مزین گردید امید است فضای سبز و شاداب اداره همگام با پاسخگویی مناسب به مراجعین محترم قدمی در تکریم مردم شریف باشد