دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/08/24         ساعت 14:18:22     گروه خبری مدیر

در مورخ 20/8/1399 جلسه طرح پوشش وقایع حیاتی با حضور مدیر کل محترم ثبت احوال خراسان رضوی و اعضای محترم شورای معاونین در سالن اجتماعات اداره کل ، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تمام شیوه نامه های بهداشتی ، برگزار گردید . در این جلسه که هدف اصلی ، جلوگیری از تردد و به خطر افتادن سلامتی مردم در شیوع ویروس کوید 19 بود جناب آقای سیدحسین نیری ، مدیر کل محترم ضمن ترسیم خط مشی ادارات سطح شهر مشهد دستور پیگیری از معاونت محترم درمان استان را به جهت همکاری بیشتر ، صادر فرمودند . همچنین مقرر شد اداره کل پست استان ، در خصوص پاکتهای گواهی ولادت و شناسنامه متقاضیان دقت مضاعفی را داشته و ضمن ارسال به موقع تمام تلاش خود را در جهت رضایت حقوق شهروندی معطوف نمایند

 در مورخ 20/8/1399 جلسه طرح پوشش وقایع حیاتی با حضور مدیر کل محترم ثبت احوال خراسان رضوی و اعضای محترم شورای معاونین در سالن اجتماعات اداره کل ، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تمام شیوه نامه های بهداشتی ، برگزار گردید .

 در این جلسه که هدف اصلی ، جلوگیری از تردد و به خطر افتادن سلامتی مردم در شیوع ویروس کوید 19 بود جناب آقای سیدحسین نیری ، مدیر کل محترم ضمن ترسیم خط مشی ادارات سطح شهر مشهد دستور پیگیری از معاونت محترم درمان استان را به جهت همکاری بیشتر ، صادر فرمودند .

همچنین مقرر شد اداره کل پست استان ، در خصوص پاکتهای گواهی ولادت و شناسنامه متقاضیان دقت مضاعفی را داشته و ضمن ارسال به موقع تمام تلاش خود را در جهت رضایت حقوق شهروندی معطوف نمایند