معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
آموزش مجازی

آموزش مجازی

 

دوره آموزشی " "آشنایی بامبانی ، مفاهیم وکاربردهای کارت هوشمند ملی "

دوره آموزشی " "آشنایی بامبانی ، مفاهیم وکاربردهای کارت هوشمند ملی "

  دوره آموزشی "آشنایی بامبانی ، مفاهیم وکاربردهای کارت هوشمند ملی "از تاریخ1/11/91بارگزاری و در تاریخ  14/11/91 از ساعت 8 تا 18 ،  به مدت 4ساعت بصورت سیستم آموزش مجازی LMS  برگزارخواهد شد.  مهمترین موضوعات مطرح شده دراین آزمون به شرح  ذیل می باشد .

سرفصل درس

- تعاریف و اصطلاحات مربوط به کارت هوشمند ملی

- کاربردهای کارت هوشمند ملی

- آشنایی با مراحل کلی صدور کارت هوشمند ملی در ایران

- بیومتریک و کاربرد آن در کارت هوشمند ملی

- مزایای استفاده از کارت هوشمند ملی

- آثار اقتصادی و اجتماعی رواج کارت هوشمند ملی

 

    گروه خبري   :   معاونت اداری،مالی وبرنامه ریزی تاریخ    :   1391/11/04 ساعت    :   11:56:16