سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
1. گواهی تجرد چیست؟

گواهی تجرد تأییدیه ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص و صرفاً برای صاحب سند و بر اساس درخواست وی صادر میگردد. این گواهی در تهران در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور به نشانی خیابان امام خمینی(ره)، نبش خیابان شیخ هادی صادر و تحویل میگردد. 

آیا این مطلب مفید بود؟
2. آیا گواهی تجرد صادره برای مهلت معینی صادر می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا گواهی تجرد مهلت اعتبار دارد؟

در گواهی تجرد صادره ، مهلت اعتباری درج نمی شود ولیکن شنیده ها حاکی از این است که در کشور ترکیه، بعد از یکماه از تاریخ صدور گواهی  و در کشورهای اروپایی تا 3 ماه پس از تاریخ صدور گواهی ، خدمات ارائه می گردد.

آیا این مطلب مفید بود؟
3. آیا گواهی تجرد صرفا در تهران و اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور صادر میگردد و یا در سایر استان ها هم صادر میگردد؟

برابر دستورالعمل مربوطه، گواهی تجرد در مراکز سایر استان ها نیز صادر میگردد ولیکن چون پس از صدور می بایستی به تائید وزارت امور خارجه و یا نمایندگی وزارت امورخارجه در استان ها نیز برسد لذا اصلح است که از اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور در تهران دریافت  نمایند.

آیا این مطلب مفید بود؟
4. آیا متقاضیان مقیم سایر استان ها می توانند گواهی تجرد را از طریق ثبت احوال محل سکونت خود درخواست بنمایند؟

بله متقاضیان می توانند با ارائه اصل شناسنامه و هزینه متعلقه و از طریق ثبت احوال محل سکونت خویش درخواست گواهی تجرد را بدهند. بدیهی است در این صورت پس از ارسال مدارک به تهران و در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور  گواهی صادر و به ثبت احوال محل سکونت متقاضی ارسال خواهد شد.

آیا این مطلب مفید بود؟
5. آیا گواهی تجرد به زبان خارجی (انگلیسی - چینی و...) صادر و تحویل می گردد؟

خیر، باستناد اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و... باید با این زبان و خط باشد. بدیهی است متقاضیان پس از وصول گواهی، از طریق دفاتر دارالترجمه رسمی به زبان مورد نظر ترجمه خواهند کرد.

آیا این مطلب مفید بود؟
6. آیا گواهی تجرد با تصاویر شناسنامه برابر اصل شده دفاتر اسناد رسمی صادر میگردد یا خیر؟

برای صدور و تحویل گواهی تجرد، نیاز به ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی می باشد.

آیا این مطلب مفید بود؟
7. درگواهی تجرد چه اطلاعاتی درج میگردد؟

در گواهی تجرد صادره ضمن  درج مشخصات کامل متقاضی، سوابق تمام وقایع ازدواج و طلاق، رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح ثبت شده در سند هویتی(سجلی) و نام فرزندان درج میگردد.

آیا این مطلب مفید بود؟
8. مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهی تجرد چیست؟

1. اصل شناسنامه متقاضی
2. تکمیل فرم درخواست
3. پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری

آیا این مطلب مفید بود؟
9. چنانچه شخصی به غیر از صاحب شناسنامه، درخواست گواهی تجرد بنماید چه مدارکی لازم است ؟

1. وکالت نامه رسمی که در آن صراحتاً به اخذ گواهی تجرد اشاره شده باشد
2. اصل شناسنامه وکیل
3. اصل شناسنامه موکل
4. پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری

آیا این مطلب مفید بود؟
10. ایرانیان مقیم خارج از کشور چگونه می توانند درخواست گواهی تجرد بنمایند

متقاضیان مقیم خارج از کشور می توانند به نزدیکترین نمایندگی ج.ا.ا در کشور محل سکونت مراجعه و با ارائه اصل شناسنامه و پرداخت هزینه مطابق تعرفه جاری درخواست بنمایند

آیا این مطلب مفید بود؟