سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
1. فرزندی داشتم که در دوران کودکی بر اثر بیماری فوت کرده و شناسنامه باطل نشده چکار کنیم؟


استشهادیه محلی و تأیید شورای اسلامی محل و دو نفر شهود به اداره ثبت احوال شهر محل سکونت اقدام به ثبت فوت متوفی نمایید.

آیا این مطلب مفید بود؟
2. گواهی فوت پدرم را مفقود نموده¬ام چگونه می¬توان المثنی گرفت و جهت دریافت گواهی فوت باید وراث جهت دریافت آن مراجعه نماید ؟


در صورت مفقودی با مراجعه به ادارات ثبت احوال و ارائه مشخصات متوفی (شناسنامه یا کارت ملی) می­توان گواهی فوت مجدد دریافت نمود. صدور گواهی فوت طبق درخواست متقاضی می­باشد.

آیا این مطلب مفید بود؟
3. . فردی از اقوام فوت نموده و پس از دفن مدارک فوت از جمله شناسنامه متوفی و گواهی پزشک نزد اینجانب است آیا باید وراث مرحوم جهت ثبت فوت اقدام نمایند یا اینکه من هم می¬توانم فوت راثبت نمایم؟اعلام وفات و امضاء سند به ترتیب به عهده یکی از اشخاص زیر است:

1. نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.

2. متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.

3. هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.

4. مأمور انتظامی یا رئیس شواری اسلامی روستا، دهیار.

آیا این مطلب مفید بود؟
4. مدارک مورد نیاز جهت ثبت فوت چیست؟

مدارک مورد نیاز جهت ثبت وفات:

1. اصل شناسنامه و کارت ملی متوفی در صورت فقدان مدارک با اعلام مشخصات متوفی از سامانه استعلام ثبت احوال بازیابی و پس از تأیید اقدام خواهد شد.

2. گواهی پزشکی راجع به فوت.

3. دو نفر گواه با ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی گواهان.

4. اصل شناسنامه و کارت ملی اعلام کننده (حقیقی).
5. اصل نامه رسمی مأموران انتظامی یا قضایی یا سایر مقامات پیش بینی شده در قانون در صورتی که فوت از طرف این مراجع اعلام گردد

آیا این مطلب مفید بود؟
5. خواهری داشتم در اثر بیماری فوت نموده جهت کاستن از ناراحتی، والدینم درخواست حذف نام خواهرم از شناسنامه خود را نموده¬اند. آیا امکان حذف وجود دارد؟


در صورت تقاضای هر یک از والدین عدم درج نام فرزند متوفی در شناسنامه بلامانع می­باشد.

آیا این مطلب مفید بود؟
6. یکی از آشنایان فوت نموده چون درگیر انجام مراسم ختم می¬باشیم. لطفا بفرمایید مهلت ثبت فوت چه مدتی می باشد؟

طبق ماده 25 قانون ثبت احوال مهلت اعلام وفات 10 روز از تاریخ وقوف بر آن است و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی­آید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد احتساب خواهد شد.

آیا این مطلب مفید بود؟
7. . شخصی که خارج از کشور فوت کرده چه کسی می تواند اعلام و ثبت وفات نماید؟. 1) بستگان متوفی مقیم در محل.

2) اعلام مراجع رسمی کشور متوفا.

3) اطلاع و پیگیری بستگان از ایران.

4) اعلام اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه ایران.

آیا این مطلب مفید بود؟
8. آیا فرد خارجی که در ایران فوت می¬نماید را می ¬توان جهت ثبت فوت به ثبت احوال اعلام نمود ؟

ماده 22 قانون ثبت احوال: وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد باید به مأمور یا نماینده ثبت احوال اعلام گردد.

آیا این مطلب مفید بود؟
9. چه مدارکی جهت ثبت فوت ایرانیانی که خارج از کشور فوت نموده اند لازم است؟. 1) حضور یکی از بستگان متوفی و ارائه درخواست کتبی ثبت فوت (طبق فرم مربوطه).

2) ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه متوفی.

3) اصل گواهی فوت محلی که علت فوت در آن درج شده باشد.

4) اصل شناسنامه یا گذرنامه ایرانی اعلام کننده فوت.

5) اصل گزارش پلیس و پزشکی قانونی که به تأیید مراجع ذیصلاح محلی رسیده باشد. (در صورتی که علت مرگ غیر طبیعی باشد).آیا این مطلب مفید بود؟
10. برادری داشتم که حدود سه سال است از خانه خارج شده و خبری از او نداریم و احتمال فوت وی بصورت ناشناس وجود دارد. جهت ثبت فوت وی چکار کنیم؟

برابر ماده 30 قانون ثبت احوال: مدرک ثبت فوت فرضی غائب مفقودالاثر حکم قطعی دادگاه است. مدیران دفاتر دادگاه­هایی که حکم قطعی فوت فرضی غائب مفقودالاثر از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به اداره ثبت احوال محل ارسال دارند.

آیا این مطلب مفید بود؟