تاریخ 1399/02/22         ساعت 10:35:44     گروه خبری اخبار استانی
تعداد بازدید: 124

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان کرمان، مدیرکل بهزیستی استان به پاس تعامل سازنده ثبت احوال استان در جهت اعطای هویت به مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان با اهداء لوحی تقدیر و تشکر کرد.