تاریخ 1399/03/13         ساعت 11:01:02     گروه خبری اخبار استانی
تعداد بازدید: 1893

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان گیلان، جلسه شورای راهبردی جمعیت و شورای هماهنگی ثبت وقایع در استانداری گیلان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مدیرکل ثبت احوال استانبا اشاره به فرمایشات و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردین ماه سالجاری که قوی شدن نیازمند ابزارهایی است و یکی از این ابزارها حفظ اکثریت جمعیت جوان کشور است به ارائه گزارش مبسوطی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده و ثبت پوشش وقایع حیاتی استان پرداخت.

سپس مدیران کل دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه ضمن ارائه گزارش از عملکرد دستگاه متبوع خود برنامه های راهبردی جمعیت در استان شامل تسهیل در زمینه ازدواج جوانان ، ترغیب به فرزندآوری در سالهای اول ازدواج،حمایت از سالمندان و علل و عوامل مهاجرت مطالبی را بیان کردند.

استاندار موضوع رشد جمعیت جوان، کارآمد و سالم را به عنوان سرمایه اصلی یک کشور و رکنی موثر در محور توسعه پایدار دانست و اظهار داشت: در حال حاضر افزایش جمعیت، نیاز جامعه و توسعه کشورمان است و باید در این مسیر با فراهم کردن زیرساخت های لازم، جوانان را مجاب کنیم تا به ازدواج و افزایش باروری ایمان بیاورند.

زارع بر ضرورت تشکیل کمیته‌‌ای با موضوع مهاجرت و مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأکید و تصریح کرد: متناسب با شرایط اقلیمی و زیرساختی استان باید در خصوص موضوعات مختلف مهاجرت هدفگذاری و سیاستگذاری شود.