تاریخ 1399/03/18         ساعت 11:38:28     گروه خبری اخبار استانی
تعداد بازدید: 3774

به گزار ش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان همدان، اولین جلسه شورای راهبردی جمعیت و همچنین گرامیداشت سی ام اردیبهشت (روز ملی جمعیت) با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری و سایر اعضاء در سالن جلسات شهداء استانداری برگزار شد.

مدیرکل ثبت احوال استان به ارائه گزارش مصوبات جلسه قبل و بیان گزارش تحلیل وقایع حیاتی سال 1398 و سیر تحولی جمعیت کشور و استان همدان پرداخته و افزود: طبق بررسی های صورت گرفته جمعیت سالمندی به سمت زنانه شدن پیش می رود و در این امر مولفه ای همچون بالا بودن درصد مرگ مردان نسبت به زنان موثر بوده است.

حسن زاده با بیان اینکه می توان سرعت حرکت به سمت سالمندی را کاهش داد، عوامل موثر در سالمندی را شامل کاهش میزان مرگ و میر به علت افزایش رفاه اجتماعی، افزایش امید به زندگی، کاهش باروری و مهاجرت عنوان کرد.