سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1399/04/18         ساعت 12:59:39     گروه خبری اخبار استانی
تعداد بازدید: 596

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اردبیل، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این جلسه تصریح کرد: برای توسعه مراکز مختلف آموزشی، تفریحی، گردشگری و درمانی باید تعداد جمعیت در آینده  پیش بینی و استخراج شود و تمام برنامه ریزی های انجام گرفته بر اساس یافته های آماری انجام می گیرد و لازم است در هر برهه میزان شد جمعیت احصا شود.

بهروز ندایی بی توجهی به مقوله جمعیت در برنامه ریزی های توسعه ای را موجب هدر رفت منابع دانست و با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، گفت: با توجه به روند افزایش جمعیت سالمند در آینده،  فرزندآوری و افزایش جمعیت فعال برای آینده، ضروری است اعضاء جلسه پیشنهادات و نظرات خود را در جلسه آتی ارائه و جهت اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، چهار کمیته را مصوب نمودند

رسولی مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل نیز در این جلسه در سه بخش از جمله روند رشد جمعیت، وضعیت باروری و پیری جمعیت گزارش جامعی ارائه کرد.

 درانتهای جلسه هریک از اعضا شورا ی راهبردی جمعیت استان گزارش و پیشنهاداتی ارائه و تصمیماتی نیز اتخاذ گردید