سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1395/02/04         ساعت     گروه خبری اطلاعیه ها

سازمان ثبت احوال کشور طی اطلاعیه ایی از مردم عزیز به منظور اقدام به موقع جهت ثبت نام کارت هوشمند ملی تشکر کرد.
تصویر

باسمه تعالی

سازمان ثبت احوال کشور بر خود وظیفه می داند از اقدام به موقع واجدین شرایط در ثبت نام کارت هوشمند ملی قدردانی نماید. علی ایحال با توجه به استقبال گسترده شما مردم فهیم چنانچه قدری در ارائه خدمت کندی و یا مشکلاتی ایجاد شده ضمن پوزش، تلاش می نمائیم، خدمت رسانی به شما عزیزان را در عرصه های مختلف ارتقاء دهیم.

دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل سازمان ثبت احوال

94/11/25