سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1395/02/05         ساعت     گروه خبری اطلاعیه ها

تصویر

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، چنانچه مردم نسبت به عملکرد دفاتر پیشخوان دولت شکایتی دارند، می توانند با اداره کل خدمات ثبتی غیردولتی سازمان ثبت احوال کشور به شماره های 60902633-021 و 60902635-021 و 021-60902635و 021-60902540در خصوص سایر موارد با دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان ثبت احوال کشوربه شماره های 60902714-021 و 60902701-021تماس حاصل نموده و موضوع خود را مطرح و پیگیری کنند.