سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1395/03/10         ساعت     گروه خبری اطلاعیه ها

بسمه تعالی

ضمن تشکر از همکارانی که آثار خود را جهت چاپ در نشریه ثبت ارسال نمودند، مجدداً از کلیه همکاران فاضل و فرهیخته دعوت می شود به منظور تأمین محتوی ماهنامه آموزشی، اطلاع رسانی ثبت احوال، مطالب خود را ترجیحاً مبتنی بر پژوهشهای علمی، دیدگاه های تخصصی، مطالعات تطبیقی و اخبار مهم که منحصراً مرتبط و با رویکرد مأموریت های قانونی و همچنین مسائل مبتلا به جامعه در خصوص سازمان ثبت احوال بوده، در قالب فایلword به دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل ارسال فرمایند. بدیهی است مطالب ارسالی شما عزیزان بعد از تأئید هیئت محترم نویسندگان به نام شما به چاپ خواهد رسید.

دست یاریگرتان را به گرمی می فشاریم و باور داریم با همراهی شما همکاران فاضل، متعهد و مجرب، نشریه ای پر بار و مفید ارائه خواهیم داد. انشاالله