تاریخ 1397/02/25         ساعت 10:56:43     گروه خبری ستادی

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور به عنوان نماینده سازمان ثبت احوال کشور ایران در کارگاه آموزشی «عملکرد نظام ثبت احوال، آمارهای حیاتی، مدیریت هویت و تولید گزارش های آمارهای حیاتی برای کشورهای حوزه ی شرقی مدیترانه» شرکت کرد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، شاخه ی آماری سازمان ملل متحد (UNSD) با همکاری دفتر منطقه ای شرق مدیترانه ی سازمان جهانی بهداشت (WHO EMRO) کارگاهی آموزشی در زمینه عملکرد ثبت احوال، آمارهای حیاتی و سامانه های مدیریت و تولید گزارش های آمارهای حیاتی از تاریخ 26 تا 30 مارس 2018 (6 الی 10 فروردین 1397) در پایتخت تونس (شهر تونسیا) برگزار کرد.

هدف از برگزاری کارگاه مزبور افزایش دانش و مهارت های کارشناسان آمار، کارمندان ثبت احوال، کارمندان مدیریت هویت و کارکنان بخش آمارهای حیاتی راجع به مدیریت عملکرد، نگهداری و همچنین ارائه خدمات فنی عملی به شرکت کنندگان جهت تولید گزارش های آمار حیاتی از اسناد ثبت احوال و بهبود ظرفیت آنها برای شناسایی موانع و چالش ها به منظور دستیابی به پوشش کامل ثبت در نظام آمار حیاتی هر کشور است.

تبیین اصول و توصیه هایی برای نظام آمارهای حیاتی، توصیف اهداف راهبردی اصول و توصیه های نظام آمار حیاتی، ضوابط و چهارچوب های قانونی به منظور پوشش کامل ثبت وقایع حیاتی در راستای ایفای حقوق بشر و شناسایی افراد در نظام های ثبت وقایع حیاتی کشورها، ثبت ولادت، وفات و علت های فوت و نقش بهداشت در شاخص های ارزیابی سلامت و کاهش مرگ و میر با بهره مندی از ثبت وقایع حیاتی و مدیریت عملکرد، پردازش و تولید گزارش های آمارهای حیاتی از جمله مطالب ارائه شده در این کارگاه بود.

همچنین، موضوعاتی در زمینه های پوشش کامل آمار حیاتی، تحلیل روند ثبت وقایع حیاتی کشورها توسط شاخه ی آماری ملل متحد (UNSD)، سازمان جهانی بهداشت (Who)، تحلیل منطقه ای از روند ثبت وقایع حیاتی و آمارهای حیاتی از کشورهای قاره ی آفریقا، ارائه شیوه ها و روش های مناسب برای تولید و انتشار آمارهای حیاتی، موانع، چالش ها و مشکلات پیش روی کشورها در زمینه های جمع آوری اطلاعات و آمارهای حیاتی، ارائه گزارش و تحلیل از عملکرد کشورها درخصوص ثبت احوال و جمع آوری داده ها و اطلاعات آمارهای حیاتی و ارزیابی نظام ثبت احوال کشورها توسط نمایندگان آنها با توجه به راهبرد تبیین، توضیح نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها و توصیف آمارهای حیاتی از دیگر مطالب دیگر ارائه شده در گارگروه فوق بود.

همچنین در این کارگروه یکسری پیشنهادهایی از سوی اعضاء شرکت کننده نیز بیان شد.

نظرات کاربران
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید