تاریخ 1399/03/11         ساعت 13:38:33     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکار های بین الملل، مراسم تودیع سیدمحمدعلی تقوی و معارفه داوید صادقی مدیرکل جدید ثبت احوال استان کهکیلویه و بویراحمد به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد.

رییس سازمان ثبت احوال کشور در این مراسم با بیان حدیثی از حضرت علی (ع) که فرمودند: من از دو چیز بر شما می ترسم، درازی آرزوها که موجب فراموشی آخرت می شود و پیروی از هوای نفس که آدمی را از حق باز می دارد گفت: این حدیث به زیبای تمام خطراتی که ما را در زندگی تهدید می کند آشنا کرده است.

حمید درخشان نیا تاکید کرد: این مطلب را نباید ساده گرفت، جمله عجیبی است و آثار جالبی در زندگی دارد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بیماری کرونا وجود دارد این جلسه به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، این شرایط یک فرصت نیز به حساب می آید چراکه برای این مراسمات باید سفر کرد که زمان بر، وقت گیر و پرهزینه است اما امروزه با استفاده از نعمت تکنولوژی و بهره گیری از ظرفیتهای مکانیزه سازمان این مراسم به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد.

سازمان ثبت احوال کشور گفت: تقوی از مدیران زحمت کش، خوش اخلاق، و صادقی است که با سربلندی توانست چندین سال بدون حاشیه فعالیت کند و اقدامات خوبی انجام دهد.

درخشان نیاحرمت به همکاران و احترام و حفظ کرامت آنها، رعایت نظم و انضباط اداری، به نتیجه رسیدن برنامه های اجرایی سازمان، ایجاد انگیزه در پرسنل، تعامل با سایر ادارات، نظارت دقیق و هوشمند بر ادارات، برخورد با رفتارهای خلاف قانون و ارتباط با استانداری را خواستار شد.