تاریخ 1399/03/12         ساعت 13:06:42     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، مراسم تکریم علی رجبی و معارفه مجتبی فاطمی مدیرکل ثبت احوال استان مازندران به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

در این مراسم رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به فرمایشی از پیامبر اعظم (ع) که فرمودند: سه چیز نجات دهنده و سه چیز نابودکننده است اما آنچه انسانها را نجات می دهد ترس از خداوند در آشکار و پنهان است اظهار داشت: کسی که از خداوند بترسد بر محور حق حرکت می کند.

حمید درخشان نیا همچنین به فرمایشی دیگری از رسول اکرم (ص) اشاره کرد که می فرمایند: در فقر و ثروت، انسان باید میانه روی را انجام دهد و به انصاف داوری کند.

رییس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه احترام به همکاران، تکریم ارباب رجوع، تعامل با دستگاه های اجرایی دیگر در چارچوب قانون، حفظ و نظم اداری، اجرای دقیق برنامه اجرایی سازمان و نظارت هوشمند و پیگیری را از مهمترین وظایف مدیرکل جدید عنوان کرد.

وی ضمن تشکر از زحمات و تلاشهای مدیرکل سابق استان برای ایشان در منصب جدید آرزوی حسن عاقبت، سلامتی و شادی کرد.