تاریخ 1399/03/26         ساعت 13:31:42     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، دومین نشست شورای فرهنگی سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد. در این نشست به مباحثی همچون مسابقه فرهنگی شناخت سیره حضرت امام خمینی (ره)، انجام فریضتین امر به معروف و نهی از منکر و برنامه های سازمان برای ارتقاء توجه به مقوله عفاف و حجاب مورد بررسی قرار گرفت.