سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1399/05/07         ساعت 14:33:20     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، کارگاه آموزشی بازرسین سلامت اداری با حضور رییس، معاون اسناد هویتی، معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل حراست، مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استانها و مدیرکل دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل به صورت ویدیوکنفرانس با مشارکت بازرسین استانها برگزار شد.

در ابتدای نشست رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به فرمایشی از امام محمدباقر (ع) که می فرمایند: هیچ بنده ای عالم و دانا نمی شود مگر اینکه نسبت به مافوق خود حسادت نکند و زیردست خود را تحقیر نکند تاکید کرد: توچه به این فرمایش مطمئنا نقش بسیار مهم و مثبتی در زندگی ما دارد.

حمید درخشان نیا با بیان اینکه در سالهای گذشته به استانها سفر می کردیم و از نزدیک اوضاع را بررسی می کردیم اما اینک با توجه به شرایط کرونا این توفیق وجود ندارد گفت: در حال حاضر در این شرایط اضطرار بازرسین سلامت اداری به عنوان سفیر رییس و مدیران سازمان هستند تا واحدهای اداری فعال بمانند.

وی افزود: نظارتی که بازرسین انجام می دهند باید نتیجه گرا باشد چراکه با این عمل، عملکرد کارکنان ارتقاء پیدا می کند و خدمات ما بالاتر می رود و از وقوع تخلف پیشگیری می شود.

رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به کسب رتبه برتر ثبت احوال در تکریم ارباب رجوع گفت: این بازرسی ها موجب عزت سازمان در بین دستگاه ها، عزت کارکنان دولت در بین مردم و نهایتا موجب حفظ و تداوم این رتبه خواهد شد.

در ادامه مدیران کل ستادی به بیان مطالب و نظرات خود پرداختند و همچنین فرآیند تعاملی پرسش و پاسخی بین آنها و بازرسین استانها انجام شد.