سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1399/07/23         ساعت 14:18:17     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور برای نخستین بار با بهره گیری از نرم افزار SKY Room یک دوره  آموزشی ایندیزاین برای کارکنان روابط عمومی برگزار کرد.

معاون آموزشی مرکز در این خصوص گفت: با  بهره گیری از این نرم افزار، مرحله جدیدی در روند بهره گیری از دانش روز برای برگزاری دوره های آموزشی آغاز شده است.

احمد تکین افزود: مرکز به دنبال آن است که در شرایط موجود که نمی توان دوره های آموزشی را به شکل حضوری برگزار کرد، بتواند از نرم افزارهای جدید برای انتقال دانش تخصصی به صورت مجازی وبنیار بیشتر بهره بگیرد.