سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1399/07/23         ساعت 14:19:48     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، نشست توجیهی آموزشی "ساماندهی پیشینه آموزشی کارکنان" با حضور رئیس مرکزآموزش و شماری از کارشناسان و همچنین معاونین منابع انسانی ادارات کل استان ها به همراه نمایندگان آموزشی با بهره گیری از ویدیو کنفرانس برگزار شد.

عبدالرسول غزالی رئیس مرکز آموزش درباره اهمیت وجود این پیشینه درسامانه مدیریت آموزشی سخنانی را بیان کرد و ساماندهی پیشینه را طرحی برد برد دانسته که با انجام آن،  هم کارکنان و هم سازمان منتفع خواهند شد.

سپس معاون آموزشی مرکز با بیان اهم اقداماتی که در زمینه تهیه آرشیو الکترونیک و بانک اطلاعات دوره های آموزشی انجام شده، ساماندهی پیشینه آموزشی را دارای اهمیت و مزایای بسیار خواند .

احمد تکین گفت: کاری بسیار مهم اما سخت را پیش رو داریم که انجام آن برآیند بسیار خوبی را برای مرکز، کارکنان و سازمان خواهد داشت و فرایند الکترونیک آموزشی را کامل خواهد کرد.

در ادامه فیاض بخش مسئول اجرای این طرح، شیوه نامه سامانه ساماندهی پیشینه آموزشی را برای شرکت کنندگان تشریح کرد و در پایان جلسه پرسش و پاسخی میان همکاران استان و مسئولین آموزش برگزار شد.